قالب ها

انتخاب قالب آماده

قالب ها نقطه شروعی برای ایجاد وب سایت شما هستند تا بتوانید به سلیقه خودتان ظاهر سایت خود را تعیین کنید. برای مثال قالب انتخابی شما می تواند یک قالب ساده و شیک برای بارگذاری نمونه کارهایتان باشد و یا قالبی با داشتن ظاهری مدرن و پویا برای یک سایت فروشگاهی با امکاناتی گسترده باشد. مرحله انتخاب قالب سایت علاوه بر داشتن جذابیت، گیج کننده و پر تنش هم می باشد.

این مر حله نیاز به توجه به نکات اصلی دارد، قالب سایت را می توانید مشابه دکور و قفسه بندی فروشگاه ها تصور کنید که در واقع ویترینی از کسب و کارتان خواهد بود. انتخاب یک قالب مناسب و مرتب سبب می شود تا کسب و کارتان منحصربه فرد دیده شود. برای شروع راه اندازی وب سایت خود قالب مورد نظر خود را انتخاب نموده و ادامه دهید.

قالب ها

دسته بندی